1- کتاب مسّ الوصول إلی علم الاصول ( الجزء الأوّل ) / 1386

      2- کتاب مسّ عشق -  دفتر نخست ( مجموعه شعر ) / 1378  

     3- کتاب چهره زیبای قرآن (تناسب آیات) / 1375

     **************

     4- مقاله نحوه استفاده شیخ طوسی از روایات در تفسیر التبیان/ علمی پژوهشی ( پژوهش نامه قرآن و حدیث 1395)

      5-  مقاله قبض و بسط عصمت انبیاء / علمی - پژوهشی  ( پژوهش دینی 1395 )

     6-  مقاله نقدی گذرا بر اندیشه ی یوسف درّه حدّاد مبنی بر نصرانیّت قرآن کریم/ علمی پژوهشی ( پژوهش نامه قرآن و حدیث 1395)

     7-  مقاله نظریّه اجتهاد انبیاء از دیدگاه مفسّران شیعه و سنّی/ علمی - پژوهشی ( مطالعات قرآن و حدیث 1395 )

      8- مقاله  مرگ، توفّی و عالم پس از مرگ در مقارنه ی قرآن و عهدین/ علمی - پژوهشی ( پژوهش دینی 1394 ) 

      9-  مقاله بررسی عقلی و شواهد قرآنی،روایی بر اثبات مفهوم خلود به معنای عدم پیوستگی عذاب در جهنّم / علمی پژوهشی ( پژوهش نامه قرآن و حدیث 1394)

    10- مقاله جایگاه عقلانی اخلاق و محبّت در ادیان توحیدی/ علمی - پژوهشی ( پژوهش دینی 1393 )

      11- مقالهزمینه های ممنوعیت جرایم جنسی در قرآن کریم و کتاب مقدس / علمی پژوهشی ( پژوهش نامه قرآن و حدیث 1392)

      12- مقاله بازشناسی منابع حدیثی أسفار ملاصدرا / علمی پژوهشی ( پژوهش های قرآن و حدیث 1391)

      13- مقاله مکتب تفکیک و تفسیر اثری / علمی - پژوهشی ( حدیث پژوهی 1391 )

      13- مقاله عقل و نقش آن در تفسیر از نگاه مکتب تفکیک / علمی - پژوهشی ( پژوهش دینی 1391 )

      15- مقاله نگاهی دوباره به مسأله‌ی امّی بودن پیامبر اکرم (ص)/ علمی پژوهشی ( پژوهش نامه قرآن و حدیث 1391)

      16- مقاله استاد دکتر گرجی و دو کتاب "ایات الاحکام" و  تصحیح "الذریعه الی اصول الشریعه" / علمی پژوهشی ( پژوهش دینی 1390)

      17- مقاله اصل توحید محوری و  تأثیر آن بر اخلاق فردی و اجتماعی در المیزان / علمی - پژوهشی ( پژوهش نامه قرآن و حدیث 1390 )

      18- مقاله تاویل قرآن در مکتب تفکیک / علمی - پژوهشی ( پژوهش نامه قرآن و حدیث 1390 )

      19- مقاله رویکرد قرآنی در مقایسه­ی نظریه­ی نسبیت حق و نسبیت ارزش­ها/ علمی - پژوهشی ( پژوهش نامه قرآن و حدیث 1389 )

      20- مقاله مبانی و روش های تفسیر معتزله/ علمی پژوهشی ( پژوهش دینی 1388 )

     21- مقاله تطبیق و مقایسه دجال در اسلام با آنتی کرایست در مسیحیّت/ علمی پژوهشی ( پژوهش دینی 1387)  

     22- مقاله نقدی بر نوشتار " القرائات فی نشأتها و تطوّرها " / علمی - پژوهشی ( پژوهش نامه قرآن و حدیث 1387 )

     23- مقاله A Comparative Study of the Third Chapter of Genesis and Quran/ علمی پژوهشی ( ویژه نامه انگلیسی پژوهش دینی 1387)

     24- مقاله بررسی تطبیقی اصول و روش های تبلیغ در قرآن و عهد جدید/ علمی پژوهشی ( پژوهش دینی 1386)

     25- مقاله گونه شناسی تألیفات دعایی عالمان مسلمان تا زمان ابن طاووس/ علمی - پژوهشی ( پژوهش نامه قرآن و حدیث 1386 )

     26- مقاله بررسی روشهای تبلیغ ادیان الهی / علمی پژوهشی ( دانشکده ادبیّات دانشگاه تهران / 1385 )

     27- مقاله آسیب شناسی مدیریّت سیاسی حاکمان و زمامداران با تأکید بر سیره حکومتی امام علی (ع) / علمی پژوهشی ( پژوهش دینی 1385)

     28- مقاله سرانجام عیسی (ع) در مقارنه میان قرآن و عهد جدید/ علمی - پژوهشی ( پژوهش نامه قرآن و حدیث 1385 )

     29- مقاله بررسی تطبیقی داستان نوح(ع) تا شروع طوفان در قرآن و سفر پیدایش/ علمی پژوهشی ( پژوهش دینی 1385)

     30- مقاله بررسی مسأله اسراء با تأکید بر مقایسه دیدگاه المیزان و مفاتیح الغیب/ علمی پژوهشی( پژوهش دینی 1384)

     31- مقاله استاد دکتر حجّتی و تفسیر کاشف / علمی پژوهشی ( پژوهش دینی 1384)

     32- مقاله درآمدی بر علم تناسب آیات با تأکید بر سوره "الجمعه" / علمی پژوهشی ( مطالعات اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد 1384 )

     33- مقاله بررسی تطبیقی باب سوم سفر پیدایش / علمی پژوهشی ( پژوهش دینی 1384 )

     34- مقاله مقایسه داستان پسران آدم (ع) در سفر پیدایش/ علمی پژوهشی ( پژوهش دینی 1384)

     35- مقاله مقایسه بحث نسل آدم(ع) تا نوح(ع) در سفرپیدایش/ علمی پژوهشی ( پژوهش دینی 1384)

     36- مقاله تفسیر بالرّأی جایز / علمی پژوهشی ( دانشکده ادبیّات دانشگاه تهران 1383)

     37- مقاله تأویل کلمه و شجره در قرآن / علمی پژوهشی ( دانشکده ادبیّات دانشگاه تهران / تأیید 1382 )

     38- مقاله درآمدی بر بحث عفاف / علمی پژوهشی ( دانشکده ادبیّات دانشگاه تهران / تأیید 1382 )

     39- مقاله درآمدی بر هرمنوتیک / علمی پژوهشی ( دانشکده ادبیّات دانشگاه تهران 1381) 

     40- مقاله تفسیر و تأویل ( 1 ) / علمی ترویجی ( پژوهش دینی 1380 )

     41- مقاله تفسیر و تأویل ( 2 ) / علمی ترویجی ( پژوهش دینی 1380 )

     42- مقاله تفسیر و تأویل از منظر چینش آیات / علمی ترویجی ( پژوهش دینی 1382 )

     43- مقاله تأویل تطبیقی واژه های کلمه و شجره / علمی ترویجی ( پژوهش دینی 1382 )

     44- مقاله اختلاف قرائات و نقش آن در تفسیر / علمی ترویجی ( پژوهش دینی 1383/ علمی پژوهشی در دانشگاه آزاد اسلامی )

     45- مقاله نگاهی تطبیقی به خدا و خلقت در سفر پیدایش / علمی ترویجی ( پژوهش دینی 1383/ علمی پژوهشی در دانشگاه آزاد اسلامی)   

     46- مقاله درآمدی بر قاعده مقابله به مثل (برهان وعرفان 1384 / علمی پژوهشی در دانشگاه آزاد اسلامی)   

     47- مقاله فهم متن و پرسش های اساسی هرمنوتیک ( صحیفه مبین 1385/ علمی پژوهشی در دانشگاه آزاد اسلامی)

     48- مقاله نافع مدنی و منهج وی در قرائت  ( صحیفه مبین 1385/ علمی پژوهشی در دانشگاه آزاد اسلامی)

     49- مقاله رویکرد اسلام به عهد جدید ( صحیفه مبین 1386/ علمی پژوهشی در دانشگاه آزاد اسلامی)

     50- مقاله Nafi' al-Madani and His Style of Quranic Recitation  ( صحیفه مبین 1388/ علمی پژوهشی در دانشگاه آزاد اسلامی)

     51- مقاله پژوهشی در تناسب آیات و سور قرآن ( قرآن در آینه پژوهش 1380 )

     52- مقاله عفاف از منظر قرآن و روایات با نگاهی بر روابط اجتماعی ( مجموعه مقالات همایش دانشگاه خواجه نصیر 1377 )

     53- مقالهIslamic Law with a Glance at International Relations ( NATIONAL  INTEREST;2005 )

     54- مقالهA Comparative Study of Legal Impacts of Juristic Law of Negation of Way ( NATIONAL  INTEREST;2006 )

    *** راهنمایی بیش از نود  و مشاوره بیش از پنجاه پایان نامه در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری 



 

آخرین اخبار